Hlavná obsah

Všeobecné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim, ktorým je SUZAJF s.r.o., Jedlíkova 3426/25, Žilina 010 15, IČO 47 583 681, DIČ 2023 986 525, zapísaná v OR okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 61374/L (ďalej len predávajúcim) a kupujúcim (zákazníkom). Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú týmto obchodným podmienkam. Kupujúci svojou objednávkou, resp. odberom tovaru alebo služieb potvrdzuje svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú dostupné na internetovej stránke www.sbike.sk a v prevádzke predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho a pracovná doba

Názov spoločnosti:     SUZAJF s.r.o.
Adresa:                    Jedlíkova 3426/25, Žilina 010 15
IČO:                         47 583 681
DIČ:                         2023 986 525

OR: okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 61374/L

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: IBAN: SK 70 0200 0000 0032 2729 3059, Banka: VÚB BANKA, a.s.

Názov prevádzky:       Sbike

Adresa prevádzky:      Jedlíkova 3429/10
Kontakt:                     0902 302 510
e-mail:                      
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zodpovedná osoba:     Bc. Ján Frátrik
 
Otváracie hodiny:

v období od 1.3. do 31.10.

Pondelok – Piatok:      9.00 – 18.00 hod.
Sobota:                         8.30 – 11.30 hod.

Obedňajšia prestávka: 11:30 – 12:30 hod.

v období od 1.11. do 28.2. po telefonickej dohode

  

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinsnsky kraj
Predmestská 71, P.O.Box 89, 011 79 Žilina
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/7632 130
fax č.: 041/7632 130

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Objednávanie tovaru

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Objednávku možno vyhotoviť prostredníctvom internetového obchodu, e-mailom alebo telefonicky. V prípade telefonickej objednávky môže predávajúci požadovať jej písomnú formu. Na objednávke je potrebné uviesť názov objednaného tovaru, množstvo, spôsob dopravy, kontaktnú osobu, e-mail, v prípade doručenia kuriérom aj adresu a telefón. Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, treba uviesť aj obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto podnikania alebo sídlo.

 V prípade objednávky cez e-shop www.sbike.sk je postup nasledovný:

 1. Ak sa rozhodnete zakúpiť nejaký tovarnášho katalógu, tak vložte tento tovar do nákupného košíka. Ak chcete pridať do košíka ďalšie položky, prejdite do katalógu produktov a postup objednávania opakujte kliknutím na nákupný košík.

 2. Hotovú objednávku potvrďte kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“.

 3. Po obdržaní Vašej objednávky dostanete od nás elektronické potvrdenie objednávky. E-mailom alebo telefonicky Vás informujemestave Vašej objednávky a možnom termíne dodania.

 4. Pred samotným odoslaním tovaru Vás opäť informujeme e-mailom alebo telefonicky na Vami uvedené č. telefónu.

 5. Zrušenie objednávky zo strany zákazníka je možné, pokiaľ ešte nebol expedovaný.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena, alebodôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. Predávajúci môže kupujúcemu navrhnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

 7. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaruzrušiť objednávku. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote max. do 7 kalendárnych dní na uvedený účet alebo zaslané na adresu kupujúceho.

Ceny tovaru

Všetky ceny za tovar a služby, všetky poplatky v našom obchode a tiež v internetovom obchode www.sbike.sk sú uvádzané vrátane DPH. Predávajúci môže na objednávky poskytnúť rôzne výhody (zľavy, darčeky, doprava zdarma...).

Poštovné a balné

Cena poštovného a balného je určená podľa spôsobu odoslania a váhy zásielky:

a) v rámci Slovenskej republiky

-          pri spôsobe expresného poštového kuriera:

 • od 0,001kg do 5,000kg = 3,90 EUR

 • od 5,001kg do 10,000kg = 4,90 EUR

-          pri spôsobe uloženia balíka na pošte:

 • od 0,001kg do 5,000kg = 2,70 EUR

 • od 5,001kg do10,000kg = 3,80 EUR

b) v rámci Českej republiky

pri spôsobe uloženia balíka na pošte:

 • od 0,001kg do 1,000kg = 9,00 EUR

 • od 1,001kg do 2,000kg = 11,00 EUR

 • od 2,001kg do 3,000kg = 11,50 EUR

 • od 3,001kg do 4,000kg = 12,00 EUR

 • od 4,001kg do 5,000kg = 12,50 EUR

 • od 5,001kg do 6,000kg = 13,00 EUR

 • od 6,001kg do 7,000kg = 14,00 EUR

 • od 7,001kg do 8,000kg = 15,00 EUR

 • od 8,001kg do 9,000kg = 16,00 EUR

 • od 9,001kg do 10,000kg = 17,00 EUR

Platobné podmienky

Peňažný záväzok za kúpený tovar je splnený pripísaním vypočítanej sumy na účet predávajúceho alebo uhradením do pokladne predávajúceho.

Platba za tovar:

 1. platbahotovosti pri osobnom odbere tovaru.

 2. platbahotovosti pri prevzatí zásielky od kuriéra. Faktúra je doručená spolu s tovarom.

 3. po obdržaní objednávky Vám bude zaslaná zálohová faktúra alebo potrebné údaječíslom účtu, variabilný symbol a cena tovaru. Po jej zaplatení a pripísaní sumy na náš účet Vám bude tovar zaslaný kuriérom, príp. odovzdaný v predajni. Faktúra bude zaslaná, príp. odovzdaná spolu s tovarom.

Dodacia lehota

 1. Ak je tovar na sklade - je odoslaný do 5 pracovných dní, podľa prevádzkových možností predávajúceho.

 2. Ak nie je tovar na sklade - je odoslaný do 10 pracovných dní, záleží na dostupnosti tovaru. V prípade dlhšej dodacej lehoty bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. 

Doprava, osobný odber a kontrola zásielky

 1. Tovar je možné si vyzdvihnúť osobne v predajni Sbike, Jedlíkova 10, Žilina 010 15, počas pracovnej doby.

 2. Tovar Vám bude doručený poštovým kuriérom alebo uložený na najbližšej pošte na Vami uvedenú adresu. Paušálny poplatok za túto službu je podľa vyššie uvedenej váhovej kategórie. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), prípadne záručný list, ak bol na tovar vystavený.

 3. Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky pri dodávke tovaru prostredníctvom prepravcu, musí túto skutočnosť vyznačiť na prepravnom liste, resp. spísať záznampoškodení zásielky. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar alebo je zamenený, poškodený, musí informovať predávajúceho do dvoch pracovných dní od prevzatia dodávky.

 4. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi slovenskej pošty, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnenéplnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 5. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté pri preprave tovaru, ani za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú slovenskou poštou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

 6. Pri osobnom odbere neuznávame dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.

Záručné a reklamačné podmienky

 1. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámenánároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov, prípadne je uvedená v záručnom liste alebo dátumom spotreby.

 2. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu (ak je na daný tovar vystavený – stačí kópia strany, kde je popisvýrobné číslo), faktúry a dokladu o zaplatení (stačí kópia faktúry alebo dokladu o kúpe).

 3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje zárukuzmysle týchto Obchodných podmienok, ak bol tovar mechanicky poškodený po jeho prevzatí alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, nevhodnou obsluhou, nesprávnym používaním alebo neodborným zásahom.

 4. Počas záruky predávajúci zabezpečí odstránenie poruchy výrobku. Vyhradzuje si právo nahradiť neopraviteľný diel dielom podobným aleborovnakými technickými parametrami alebo vymeniť tovar za nový, príp. kupujúcemu bude vrátená kúpna cena. V prípade výmeny začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci, to isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vrátenie tovaru

 1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z.ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonom (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode.

 2. Vrátený tovar musí byťpôvodnom stave, t.j. nepoškodený, kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, ak boli k tovaru vystavené. Pri vrátení tovaru je nutné predložiť originál dokladu o kúpe a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Ochrana osobných údajov

 1. Internetový obchod www.sbike.sk má registrovaný Informačný systém osobných údajov e-shop na Úrade na ochranu osobných údajov v SR pod č. 1514192.

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúciprípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu (v prípade splátkového predaja aj rodné číslo, číslo účtu a výšku príjmu).

 3. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcichkúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, doručenie tovaru, uzavretie zmluvy o splátkovom predaji.

 4. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcichrozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 5. Kupujúci (dotknutá osoba) vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.sbike.sk alebo iným vhodným spôsobom.

 6. Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov bude zaobchádzaťnakladať v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov" v znení neskorších predpisov. Zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou a jeho osobné údaje tak budú z našej databázy následne vymazané.

 7. Predávajúci nesmie sprístupniť osobné údaje kupujúcich žiadnej tretej osobe, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcichkúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (napr. dopravcovi za účelom bezproblémového doručenia zásielky alebo splátkovej spoločnosti).

 8. Predávajúci vyhlasuje, žesúlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica

Telefonický kontakt:
Zákaznícky servis: 0800 122 413
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmenytýchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, príp. prostredníctvom listových zásielok.

 3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákonovpredpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákona o ochrane osobných údajov a ďalších.

 4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal,plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Váš Sbike team

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2016.

Informácie pre kupujúcich: V prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.